شامپو موی سر

فولیکا

فولیکا اورجینال

فولیکا کالربوست

فولیکا Rx

قابلیت محصولات

پن

پن ها از جمله محصولاتی به شمار می آیند که نقش مهمی در سلامت پوست دارند.

شامپو

تقویت کننده، تثبیت کننده رنگ مو، بازسازی کننده و ... برای بهبود مو می باشد.

ماسک

تقویت کننده و نرم کننده های قوی مو برای محافظت در برابر نور خورشید.

سرم

چند قطره قوی ازسرم میتواند به خوبی عمل و محافظی قدرتمند می باشد.